ร้านอาหารที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

ร้านอาหารที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

27 ธันวาคม 2563 | 19:55

“เดลิพิซซ่า & เลสพลาสติกเอเบิ้ล” วิธีผูกมิตรของพิซซ่าและการช่วยโลก

ในทุกวันและทุกมื้ออาหารแต่ละคนต่างสร้างขยะในปริมาณแตกต่างกันไป แต่สิ่งที่สำคัญคือ เราจัดการกับขยะเหล่านั้นอย่างไร?

เดลิพิซซ่า & เลสพลาสติกเอเบิ้ล (Delipizza & Lessplasticable) ร้านพิซซ่าสไตล์โฮมเมด บนถนนประชาธิปก เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร นอกจากจะเสิร์ฟอาหารซึ่งปรุงด้วยวัตถุดิบสดใหม่ สะอาด และปลอดภัยแล้ว ทางร้านยังใส่ใจเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและโลก โดยสนับสนุนและร่วมมือกับฟาร์มซึ่งอยู่ในละแวกใกล้เคียง เพื่อเป้าหมายการจัดการขยะอาหารให้เป็นศูนย์ และลดละการใช้พลาสติก

สำหรับเกณฑ์ที่คณะกรรมการได้กำหนดขึ้นสำหรับเป็นตัวชี้วัดประกอบการตัดสินให้ภัตตาคารและร้านอาหารผ่านการรับรอง ตัวอย่างเช่น การจัดซื้อวัตถุดิบ มีการเลือกใช้วัตถุดิบที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม การวางแผนเลือกซื้อวัตถุดิบเพื่อลดปริมาณขยะอาหาร ลดปริมาณขยะหีบห่อบรรจุภัณฑ์  มีวิธีการจัดเก็บวัตถุดิบเพื่อลดปริมาณขยะอหาร ลดปริมาณขยะหีบห่อ เป็นต้น

ขั้นตอนการเตรียมวัตถุดิบและการปรุงอาหาร เช่น มีการออกแบบเมนูที่สำมารถนำวัตถุดิบมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด มีการจัดทำมาตรฐานขั้นตอนการปรุงอาหาร หลีกเลี่ยงการจัดตกแต่งจานอาหารด้วยวัตถุดิบที่รับประทานไม่ได้ ปริมาณอาหารที่เสิร์ฟต่อจานมีความเหมาะสมกับลูกค้าที่มาใช้บริการ นอกจากนี้ การสร้างเอกลักษณ์ทางด้านภัตตาคารและร้านอาหารที่มิตรกับสิ่งแวดล้อม เช่น มีการจัดสภาพแวดล้อมภายในและภายนอก ให้มีการพึ่งพาธรรมชาติ มีการตกแต่งร้านด้วยวัสดุที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เลือกใช้วัสดุหรือของใช้สิ้นเปลืองที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เป็นต้น

ที่สำคัญอีกประเด็นคือ การให้บริการ การเสิร์ฟ เพื่อลดการใช้ทรัพยากรหรือลดขยะตั้งแต่ต้นทาง เช่น มีขั้นตอนป้องกันการรับคำสั่งอาหารผิดพลาด มีวิธีการสร้างสรรค์ที่จะลดการให้บริการวัสดุสิ้นเปลืองบนโต๊ะอำหาร หลีกเลี่ยงการให้บริการด้วยภาชนะที่ใช้ครั้งเดียวแล้วทิ้ง มีบริการน้ำดื่ม/เครื่องดื่ม ที่ช่วยลดขยะบรรจุภัณฑ์ เป็นต้น