ร้านอาหารที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

ร้านอาหารที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

27 ธันวาคม 2563 | 20:07

‘โบ.ลาน’ ร้านอาหารออร์แกนิก จัดการขยะจากต้นทางเหลือศูนย์

ดวงพร ทรงวิศวะ หรือ “เชฟโบ” ตั้งปณิธานตั้งแต่วันแรกที่ผันตัวเข้าสู่ธุรกิจร้านอาหารว่าจะต้องให้ความสำคัญกับเรื่องสิ่งแวดล้อมเป็นอันดับหนึ่ง ตั้งแต่การคัดแยกขยะจากต้นทางด้วยแนวคิด Zero Food Waste และ Upcycling เปลี่ยนของเสียมาใช้ประโยชน์ใหม่ ทำให้ขยะหมดไปโดยไม่ต้องรอรถขยะมาเก็บทุกวัน ตั้งแต่เปิดร้าน โบ.ลาน  เชฟโบจึงเริ่มต้นปลูกกล้าจิตสำนึกแนวคิด Zero Food Waste และ Upcycling ให้กับพนักงานทุกคน จนวันนี้ร้านอาหารของเธอติดระดับ 5 ดาว กลุ่มร้านอาหารมิชลินสตาร์ ด้วยเพราะขึ้นชื่อเป็นร้านอาหารที่ใส่ใจสุขภาพและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม สิ่งเหล่านี้เป็นจริงขึ้นได้เพราะเธอเกิดคำถามขึ้นในใจเสมอมาว่า ขยะแต่ละวันผ่านการคัดแยกถูกต้องหรือไปกองเป็นภูเขาขยะ โดยเฉพาะขยะพลาสติกที่ใช้เวลาย่อยสลายหลายร้อยปี แม้แต่ขยะอินทรีย์จากเศษอาหารหากคัดแยกไม่ถูกต้องก็จะกลายเป็นแหล่งเพาะเชื้อโรค

ความใส่ใจเรื่องสิ่งแวดล้อมจึงเป็นความโดดเด่นของร้านโบ.ลาน ซึ่งรวมถึงการคัดสรรวัตถุดิบที่ต้องออร์แกนิกแท้ ๆ เนื้อสัตว์ ไก่ หมู เนื้อ ต้องเลี้ยงด้วยระบบออร์แกนิก อาหารทะเลจะรับซื้อเฉพาะชาวประมงพื้นบ้านนอกจากนี้ซัพพลายเออร์ต้องใช้ตระกร้าพลาสติกที่สามารถใช้ซ้ำในการขนส่งวัตถุดิบ แทนการใช้ถุงพลาสติกหูหิ้ว หรือใช้พลาสติกแรป รวมถึงยกเลิกขวดน้ำดื่มพลาสติกแบบใช้ครั้งเดียวทิ้งมาใช้วิธีกรองน้ำใส่ขวดแก้วแทน เพื่อลดปริมาณขยะพลาสติกและยังช่วยลดการใช้เชื้อเพลิงการขนส่งน้ำดื่มมายังร้าน

เธอดูละเอียดไปถึงก้นครัวโดยกำชับผ่านเชฟ ผู้ช่วยเชฟ และพนักงานทุกคนช่วยกันเก็บเศษวัตถุดิบที่เหลือจากปรุงอาหารไปใช้ประโยชน์ใหม่ เช่น เปลือกไข่นำไปบดละเอียดเป็นปุ๋ยบำรุงดิน เปลือกผลไม้ เช่น สับปะรด มังคุด เงาะ แตงโม นำไปทำ EM Ball กำจัดน้ำเสีย หรือปุ๋ยอินทรีย์ ส่วนเปลือกส้ม มะนาว มะกรูด จะนำไปสกัดเป็นน้ำมันผสมเป็นน้ำยาชำระล้างในครัว โดยเฉพาะเศษข้าวที่มักเหลือในปริมาณมากที่สุด เธอแบ่งปันให้ทีมงานได้รับประทาน นำไปตากแห้ง หรืออบด้วยลมร้อนนำไปคั่วเป็นเมนูข้าวตู แต่ข้าวและเปลือกกุ้งที่เหลือจากลูกค้ารับประทานจะบริจาคให้เกษตรกรผู้เลี้ยงไก่

ร้าน โบ.ลาน ยังติดตั้งโซล่าเซลล์บนหลังคา ใช้ความสว่างด้วยหลอดแอลอีดี เพื่อลดการใช้พลังงานไฟฟ้า มีการนำน้ำที่ใช้ล้างผักผลไม้ หรือน้ำซักล้างที่ไม่สกปรกมากไปรดแปลงผักที่ทางร้านปลูกเอง ความสำเร็จในธุรกิจร้านอาหารในมุมมองของเชฟโบ ไม่ได้อยู่ที่รสชาติต้องอร่อยที่สุด หรือการสร้างความโด่งดังให้ลูกค้าเดินเข้าร้าน แต่เป้าหมายสูงสุดของเธอ คือ การปรุงอาหารไทยที่ใส่ใจสุขภาพของลูกค้าด้วยการใช้วัตถุดิบออร์แกนิกที่ผลิตโดยชุมชนท้องถิ่น

กำไรที่เกิดจากร้านโบ.ลาน ต้องส่งผลดีต่อทั้งเกษตรกรรายย่อย ผู้บริโภค และสิ่งแวดล้อม จากแหล่งผลิตจนถึงโต๊ะอาหารต้องไม่มีขยะเหลือทิ้งระหว่างทางแม้แต่ชิ้นเดียว ด้วยแนวคิด Zero Food Waste และ Upcycling ซึ่งเธอยึดมั่นสำหรับการทำธุรกิจร้านอาหาร นี่คือปัจจัยที่ช่วยทำให้ร้านอาหารไทยแห่งนี้ได้รับรางวัล Green restaurant ระดับ G สีทอง ประเภทภัตตาคารและร้านอาหาร ประจำปี 2562 จากกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม