ร้านอาหารที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

ร้านอาหารที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

  • ข้อมูลผู้ติดต่อ

  • ระบุความประสงค์

กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม

โครงการร้านอาหารที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Green Restaurant)

เลขที่ 49 พระราม 6 ซอย 30 เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400