ร้านอาหารที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม | กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม

ร้านอาหารที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

ร้านอาหารที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

วีดีโอข่าวและกิจกรรม

ในโครงการร้านอาหารที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

  • 27 ธันวาคม 2563 | 20:41
    VDO ประชาสัมพันธ์โครงการ

  • 27 ธันวาคม 2563 | 20:41
    อร่อยอย่างเดียวไม่พอ ! การใส่ใจที่เป็นมิตรกับสิ่งaแวดล้อมนั้น สามารถเกิดขึ้นได้ทุกที่ ไม่เว้นแม้กระ

  • 27 ธันวาคม 2563 | 20:40
    5 วิธีนานาชาติ ไม่สร้างขยะอาหารล้นโลก : The Green Diary วิธีรักษ์โลก EP.20